Verkoopsvoorwaarden

Verkoper

Lieve Vriendjes is een concept van De Rakker bvba,Nieuwmoersesteenweg 3, 2910 Essen.

De volgens ons belangrijkste kenmerken van het product zullen per artikel worden vermeld.

De prijs vind je per artikel terug, inclusief BTW.

De informatie omtrent de producten en de prijszetting, alsook de gedetailleerde orderinformatie, zijn opgesteld en meegedeeld onder voorbehoud van wijziging en correctie.

De verzendingskosten worden duidelijk vermeld vóór je de bestelling bevestigt. Deze zijn afhankelijk van de leveringsplaats.

Elke bestelling geldt als aanvaarding door de koper van onze algemene voorwaarden, die deel uitmaken van de overeenkomst met uitsluiting van alle andere algemene of bijzondere voorwaarden uitgaande van de koper.

Een overeenkomst gaat pas in werking wanneer de koper een bevestigingsmail krijgt van ons. De bestelling wordt verwerkt en gaat pas de deur uit wanneer wij een betaling hebben ontvangen op onze rekening. De koper kan betalen met de kaart. Wij zijn niet aansprakelijk voor overmacht.

Foutieve doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.

De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar louter als aanwijzing gegeven. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de koper.

Op basis van de wet van 6 april 2010 inzake overeenkomsten op afstand, betreffende de marktpraktijken en consumentenbescherming heeft de consument het recht aan de koper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen veertien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstovereenkomst. Ingeval de consument zich op deze mogelijkheid beroept, moet hij de goederen op eigen risico en kosten terugsturen naar De Rakker bvba, Nieuwmoersesteenweg 3, 2910 Essen.

Door op onze webshop te bestellen, staat de koper toe dat zijn persoonsgegevens verwerkt zullen worden voor doeleinden zoals administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen en het opvolgen van de levering. De koper heeft voor alle gegevens het recht op inzage en verbetering. Lieve Vriendjes zal de gegevens niet aan derden overmaken!

Beide partijen aanvaarden het elektronische bewijs (vb e-mail) binnen het kader van hun relaties.

Indien een artikel van deze voorwaarden wordt nietig verklaard, zal deze nietigheid de geldigheid van de overige artikelen niet aantasten.

Toepasselijke wetgeving en bevoegde jurisdictie.

De Belgische wet is van toepassing

Uitsluitend de Belgische rechtbanken zijn bevoegd om op te treden bij geschillen.